Herbestemming school tot mfa, Enschede

Na de verhuizing van de Windroosschool zou dit schoolgebouw worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Vanwege de marktsituatie is dit uitgesteld. Met een gering budget is het nu omgebouwd tot multifunctionele accommodatie Zunabrink10, met kinderdagverblijf, ateliers en kantoorruimte. Ook is er een infocentrum voor de wijk gevestigd, zodat bewoners op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.

Ontwerp in dienst van De Witte – Van der Heijden Architecten, waar het intellectueel eigendom bij berust.