Herbestemming, combinatie oud en nieuw

Herbestemming is een uitdagende opgave die steeds meer aan belang wint. Karakteristieke gebouwen uit het verleden, die belangrijk zijn voor de identiteit voor een wijk, dorp of stad, krijgen hiermee een nieuwe invulling.

Dat geldt ook voor gebouwen die niet meer aansluiten bij deze moderne tijd. Elk tijdperk denkt de waarheid in pacht te hebben en met architecten is het al niet veel minder het geval. Zo zijn er in het verleden met de beste bedoelingen gebouwen neergezet die inmiddels toch hun functie of aantrekkingskracht verloren hebben. Archimees onderzoekt graag mogelijkheden voor een tweede leven, waarbij verduurzaming een hoofdrol speelt.

Vooral in de kantorenmarkt is er veel leegstand. Toch liggen oude kantoorpanden vaak op goede locaties voor andere doelgroepen en zijn ze flexibel van opzet. Dit geeft ons de mogelijkheden om per organisatie en gebouw te onderzoeken wat een goede match is en daar een fris ontwerp op los te laten.

De creativiteit van Archimees kan nieuwe inzichten bieden aan eigenaren van leegstaand vastgoed, die nog steeds hopen dat er morgen een huurder of koper langskomt. Maar ook kunnen wij een plan maken voor de potentiële gebruiker van een gebouw met leegstand. Dat levert verrassende resultaten op. Zo kon een oude school door enkele simpele aanpassingen nog worden hergebruikt voor een kinderdagverblijf, infocentrum en ateliers.

Ook zijn wij betrokken bij de herbestemming van een oude fabriek, waar onder meer enkele woningen en een bed-and-breakfast in gehuisvest worden, de verbouw van een voormalige school ten behoeve van ouderenappartementen en de ombouw van een oud internaat, later asielzoekerscentrum, tot kuurhotel.