(kleinschalig) wonen en zorg

Daar is de kamer van mijn moeder, vierde etage, zesde raam van links…Tot voor kort kon je het niet veel beter omschrijven. Maar zo huisvestten we ouderen en anderen die zorg nodig hebben. Gelukkig is kleinschalig wonen voor ouderen, met zorgvoorzieningen, in opkomst.

Archimees gelooft in de menselijke maat en een mensvriendelijke omgeving. Een gebouw dat uitgaat van de behoefte van haar bewoners aan huiselijkheid, herkenbaarheid en overzichtelijkheid. Samen met het creëren van een eigen ervaringswereld en een veilige, betrouwbare maar prikkelende omgeving, leiden deze factoren tot een hoger welbevinden en betere stemming van bewoners. En dat leidt weer tot minder zorgkosten, zowel onder bewoners als onder personeel.

Daarnaast is Archimees zich ervan bewust dat de ‘grijze golf’ ook een keer voorbij is en dat we dus flexibel moeten ontwerpen om functieverandering in de toekomst mogelijk te maken. Met het oog op een sluitende exploitatie kijken we veel verder dan de oplevering. De hele ‘levenscyclus’ van het gebouw in relatie met zijn omgeving komt aan bod, waarbij duurzaamheid, kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid een belangrijke rol spelen.