Offerte architect particuliere woningbouw

Wat kost een architect? Dat is een eerste vraag die opkomt bij menig woonconsument. Een offerte van een architect is wat ons betreft maatwerk, want uw woning is dat ook, of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw.

De meerwaarde van een architect zit in het ontwerpen van een woning op maat, toegesneden op uw huidige woonsituatie maar ook rekening houdend met uw toekomstige behoeften. De investering in een architect is slechts een gering percentage van de bouwkosten, maar de invloed op het eindresultaat is veel groter dan die investering doet vermoeden!

Voor een offerte van een architect op maat zijn veel factoren van invloed; daarom komen wij graag vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek. Allereerst moet er een ‘klik’ zijn; we moeten elkaar begrijpen en aanvullen omdat we een gezamenlijk ontwerptraject van enige maanden in gaan. Daarnaast willen we graag uw wensen in beeld hebben om in te schatten hoeveel tijd en energie het kost om die in te zetten in een ontwerp dat u op het lijf geschreven is.

De offerte lichten we toe in een tweede, uiteraard eveneens vrijblijvend en kosteloos vervolggesprek. waarin we nader ingaan op onze werkzaamheden. Tevens laten we u een aantal schetsen zien van uw mogelijke toekomstige woning. Spreken de schetsen u aan en zijn we het eens over de offerte, dan kan een bloeiende samenwerking ontstaan!

Vervolgens is er sprake van het geven van ‘deelopdrachten’: u geeft bijvoorbeeld opdracht tot en met de vergunningaanvraag omdat u zelf professionals kent die het kunnen uitvoeren en de bouw begeleiden. Maar misschien u bent er als leek niet zeker van dat de bouw van uw droomhuis bij iedereen in goede handen is: in dat geval kunnen we als onafhankelijke partij zorgen voor een passende aannemer en bouwbegeleiding.

Kortom, een standaard prijs is niet zomaar af te geven. Een offerte is altijd vrijblijvend en u kunt ook offertes bij andere architecten opvragen. Wat bij ons in ieder geval geldt: wat u vraagt zit in onze offerte, geen meerwerk achteraf. Afspraak is afspraak!

Wat overigens ook helpt om betere offertes te krijgen: als u meer mensen kent die zelf een droomhuis willen laten bouwen, is het verstandig u te verenigen. Op deze manier ontstaat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Als groep staat u sterker en kunt u korting bedingen bij onder meer architecten, constructeurs en aannemers. Bovendien maakt u dan een vuist naar gemeenten of projectontwikkelaars, die u in deze roerige tijd graag van dienst willen zijn. Als slagroom op de taart komt u in veel provincies nog in aanmerking voor subsidie op de bouwbegeleiding, die zichzelf meer dan terugverdient. Het is maar een tip!

 

Handige links:

www.zelfbouwinnederland.nl informatiesite voor zelfbouwers

www.wikaza.nl informatiesite voor zelfbouwers