Rombout Verhulstlaan, Almelo

Dit woningbouwproject is bedoeld voor vitale senioren die er nog lang kunnen wonen! Het complex met 73 appartementen ligt aan de rivier de Aa en vervangt oude portiekflats. Het zijn twee gebouwen, elk bestaand uit twee vleugels met een atrium ertussen. Daar is het goed toeven met een recreatieruimte en een huismeesterspost.

Het complex is een pilotproject: het is het eerste woningbouwproject in Nederland ontworpen en gebouw volgens Systems Engineering. Dit onder de vlag van Pioneering, platform voor vernieuwing in de Twentse bouw. Door intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen en door meer tijd en energie te investeren in het voortraject, sluit het resultaat meer dan volledig aan op de wensen van de opdrachtgever, bewoners en omwonenden.

Ontwerp in dienst van De Witte – Van der Heijden Architecten, waar het intellectueel eigendom bij berust.