Subsidieregeling herbestemming monumenten

Bent u in het bezit van een karakteristiek pand en wilt u de mogelijkheden voor herbestemming onderzoeken? Tot 30 november 2013 komt u in aanmerking voor subsidie. De Subsidieregeling Stimulering herbestemming monumenten is bedoeld om het transformeren van monumenten en andere beeldbepalende gebouwen te ondersteunen. Deze gebouwen, zoals kerken, fabrieken en scholen, verdienen vaak een tweede leven, maar het onderzoek naar herbestemming is vaak nog een hele puzzel. Voor een herbestemmingsonderzoek onderzoekt Archimees de mogelijkheden voor een passende invulling, hoe de bestaande kwaliteiten kunnen worden ingezet en wat de investeringen en opbrengsten zullen bedragen. Meer informatie over de subsidieregeling: http://www.monumenten.nl/kennisbank/financiering/rijksmonumenten/subsidies-voor-rijksonumenten/subsidie-voor-herbestemming