Wemenpark Badhuis en Dr. Ariënsschool Hengelo

Wemenpark

Wemenpark: een nieuw woongebied tegen het centrum van Hengelo, ter hoogte van de kruising Oldenzaalsestraat – Wemenstraat. Nu staan er nog twee vervallen monumenten in een ontoegankelijk; overwoekerd gebied; straks is het een plek om fijn te wonen en te verblijven, dankzij de aanwezigheid van gerestaureerde monumenten en karakteristieke nieuwbouw in een parkachtige omgeving. Ook de (nu niet zichtbaar) aanwezige Drienerbeek wordt bij de plannen betrokken, evenals een groot deel van het sportveld van de aangrenzende school.

De problematiek van de reeds tientallen jaren in verval zijnde gemeentelijke monumenten, een school en een badhuis, dreigde uit te lopen op een tragedie toen voor één van de panden, het badhuis, een sloopvergunning werd afgegeven. De rechter verbood dit, waarna diverse initiatieven tot herontwikkeling van beide panden het licht zagen, die stuk voor stuk echter niet haalbaar bleken. Ook een groep burgers en professionals, verenigd in de Vrienden van het Badhuis, werd opgericht om te strijden voor behoud van deze karakteristieke panden. Ook Archimees heeft hier zijn steentje aan bijgedragen.

Samen met Domain Vastgoed is nu een plan ontwikkeld dat niet alleen de beide monumenten redt, maar tevens een kwaliteitsimpuls geeft aan het gebied, dat tot één van de belangrijkste entrees tot het centrum van Hengelo kan worden gerekend. De website http://www.wemenpark.nl omschrijft het treffend als volgt: wonen in het Wemenpark betekent wonen met een parkje voor de deur, het stadscentrum om de hoek en de Albert Heijn op 100 meter afstand. Wonen in bijzonder fraaie appartementen of studio’s in gerestaureerde historische gebouwen of stijlvolle karakteristieke nieuwbouw. Dat alles in een groene setting langs de Drienerbeek. We doen ons uiterste best om u het gevoel te geven; “mooier kun je niet wonen”.

De volgende ingrediënten maken het Wemenpark tot wat het zal worden, een uniek stukje historie in combinatie met de moderne tijd, verbonden door een parkachtig landschap:

Dr. Ariënsschool

De Dr. Ariënsschool is een schoolgebouw uit 1880, gebouwd in neorenaissancestijl, oorspronkelijk onderdeel van het (al enige tijd geleden gesloopte) grote katholieke kerkelijke complex het Sint Anthoniusklooster. In W.O. II is de school zwaar gebombardeerd en erna provisorisch opgelapt.

Dit niet meer zo karakteristieke deel wordt gesloopt, zodat plaats gemaakt wordt voor een mooie entree naar het hele gebied. Voor het eerst in de geschiedenis is er straks zicht op het badhuis vanuit het centrum van Hengelo. In de Ariënsschool komen appartementen ter grootte van de oorspronkelijke klaslokalen. De nieuwe kopgevel is ontworpen alsof de school deze altijd al heeft gehad.

Het Badhuis

Het Badhuis stamt uit 1932 en is een exponent van de Haagse school, waaronder ook het Haags Gemeentemuseum wordt gerekend. Slechts twee badhuizen in Nederland zijn in deze stijl gebouwd. De oorspronkelijke indeling kende toiletten, douches en baden, strikt gescheiden voor vier groepen: jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Toen vrijwel ieder huishouden de beschikking kreeg over voldoende sanitaire voorzieningen is het gebouw in 1967 ingrijpend verbouwd tot instructiebad.

Om restauratie van beide panden mogelijk te maken is een ingenieuze constructie bedacht: op het Badhuis komt een toren met appartementen, die met de opbrengst de renovatie en restauratie mogelijk maakt van beide monumenten. Deze toren van 9 bouwlagen boven het Badhuis sluit met zijn architectuur aan op het Badhuis, door de materialisering en ritmiek van de gevels. Van veraf lijkt het monument en zijn optopping op één ensemble, maar dichterbij zie je dat het Badhuis zijn karakteristieke contouren behoudt, doordat de nieuwbouw door een glazen ‘tussenlaag’ en een terug liggende glazen gevel, afstand houdt tot het monument. De nieuwbouw zweeft er als het ware boven. Bovendien zie je van dichtbij dat de details van de nieuwe gevels eigentijdser is dan dat van het Badhuis. Al met al hebben we gestreefd naar een tijdloze compositie, die de inwoners van de stad Hengelo over 20 jaar nog kunnen waarderen, maar voor de kenners valt er nog genoeg te genieten.

De Parkappartementen

De ontwikkeling van het gebied naast het Badhuis is sinds kort actueel geraakt. Nadat Domain Vastgoed en Archimees er bij de gemeente Hengelo op aangedrongen hadden het te ontwikkelen gebied van de (overbodige) sportvelden van de nabijgelegen school aan te laten sluiten op de ontwikkelingen van die van het Badhuis, kregen wij de opdracht die ontwikkelingen verder vorm te geven. Dit resulteerde in de Parkappartementen aan de Oldenzaalsestraat: een zeer modern appartementengebouw met oplopende terrassen aan de kant van de Drienerbeek en een moderne groene gevel, afwisselend onderbroken door wit omkaderde puien aan de zijde van de Oldenzaalsestraat. De bovenste drie lagen bestaan uit appartementen met ruime terrassen, de onderste laag bevat een parkeergarage onder de terrassen (dus aan het zicht onttrokken) de bergingen en een strook aan de Oldenzaalsestraat die betrokken wordt bij de appartementen op de etage erboven. Hier kan men een beroep aan huis vestigen, een hobby uitoefenen of extra woonruimte creëren. De Parkappartementen worden in het plan van Wemenpark extra duurzaam opgezet.

De ruimtelijke inrichting

Door een groter gebied dan alleen het terrein waar de monumenten op staan bij de plannen te betrekken, kon het idee van Wemenpark ontstaan: een ensemble van oude en nieuwe gebouwen in een park met een beek erlangs: hoe mooi kun je het krijgen! Door deze spreiding van gebouwen, de wens van het waterschap om de beek in volle glorie te herstellen en te betrekken bij de stad, plus de mogelijkheid om het parkeren en de ontsluiting van het gebied integraal aan te pakken, kon een uniek parkachtig woongebied ontstaan. De gebouwen blijven op gepaste afstand van elkaar. Dit biedt niet alleen een nieuw zicht op het Badhuis vanaf de Oldenzaalsestraat, maar biedt ook kansen om vanaf deze straat een park te creëren tot de beek, waarbij voetgangers voorrang hebben op het lokale autoverkeer. Daarnaast zijn de parkeerplaatsen ingebed in het groen. Dwars door het Wemenpark lopen diverse wandelpaden, uitmondend in een nieuw pad langs de Drienerbeek, dat een nieuwe wandelroute naar het centrum mogelijk maakt. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden en nieuwe bomen worden toegevoegd om het parkachtige karakter te versterken.