Werkwijze

Een goede start vereist een gezamenlijke visie op huisvesting. Die gaan we dan ook met open vizier ontwikkelen. Wat u belangrijk vindt wilt u terug zien in het gebouw. Dat begint bij het programma van eisen (PvE), een document met wensen en eisen voor de huisvesting. Hier gaan we samen kritisch naar kijken voordat de eerste schetsen op papier staan. De waarom-fase, een beetje terug naar de peutertijd… Hoe en waarom is het PvE tot stand gekomen, zijn de eisen actueel, zijn er slimmere oplossingen mogelijk?

Samen zullen we het vervolgtraject inhoud geven; in het ontwerpproces worden keuzes gemaakt die niet alleen over de bouw gaan maar ook over de tientallen jaren erna. Denk aan onderhoud, functieveranderingen, toekomstwaarde, …

Kort door de bocht bestaat het traditionele ontwerpproces uit verschillende fasen, van schetsontwerp tot werktekeningen voor de aannemer. Als het ontwerp zijn definitieve vorm heeft aangenomen worden extra adviseurs ingeschakeld. Zijn de vergunningen binnen dan komen aannemers in beeld die een prijs mogen neerleggen. Het voelt geruststellend om te laten bouwen door een aannemer die de laagste prijs rekent. Tot een bevredigend resultaat, ook op lange termijn, leidt dit echter zelden.

Archimees gelooft in de kracht van samenwerking, om meer kwaliteit te genereren tegen dezelfde of zelfs minder kosten. Door vanaf het begin aansluiting te zoeken bij partners in het bouwproces wordt optimaal van ieders kennis geprofiteerd. Eén manier van kennis delen zit al in het geavanceerde 3D-tekenpakket, waarin allerlei informatie wordt opgeslagen en uitgewisseld.

Bekijk bijvoorbeeld het project Rombout Verhulstlaan te Almelo, waar de opdrachtgever gericht de oplossingen voor zijn problemen aan de markt overliet. Een aanpak waarbij extra tijd en energie in het voortraject is gestoken, maar dat verdient zich in een later stadium dubbel en dwars terug. Het resultaat is een cluster van gebouwen dat kwaliteit heeft, echt onderhoudsvriendelijk is en dat precies binnen het budget gerealiseerd is.