Currently browsing: Particulieren

Proces woningontwerp en bouw

Het woningontwerp is onderdeel van het bouwproces, dat globaal opgedeeld is in drie fases, te weten ‘voorbereidingsfase’, ‘ontwerpfase’ en ‘uitvoeringsfase’. In de voorbereidingsfase is het belangrijk om […]

Read more