T.: +31 (0)6 47518469 E.:info@archimees.nl

Over Archimees

Maak kennis met ons architectenbureau
Archimees biedt ruimte aan dromen

Het bureau

Archimees is in 2012 opgericht door architect Rob Mees ten Oever, vanuit de gedachte dat een mooi gebouw alléén geen doel mag zijn. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan huisvesting waar onze beide visies en dromen in samenkomen.

Wij geloven in de kracht van samenwerken met partijen die elkaars kennis, innovatie en kunde inzetten om te komen tot meer kwaliteit en meer waarde . Dat proces neemt Archimees, met haar creatieve achtergrond, graag ter hand.

Vestiging

Archimees is sinds 2018 gevestigd in een fraai monumentaal pand, het Thomassonhuis. Dit pand, aan de Pastoriestraat in het centrum van Hengelo, is één van de oudste panden van Hengelo en dateert uit de 17e eeuw. Dit zgn. Hallehuis is oorspronkelijk gebouwd als dorpsboerderij. Het heeft zes gebintconstructies waar het dak op rust en een hoog opgaande Saksische topgevel. Binnen geeft de monumentale ruimte een prettige werk- en overlegsfeer.

Visie

Wij streven naar gebouwen met een heldere uitstraling en indeling. Passend op de plek, modern en toch tijdloos. We blijven puzzelen en ontwerpen om alle input op een logische manier in het eindresultaat te verwerken: een gebouw dat jouw dromen, idealen en wensen weerspiegelt, maar ook de omgeving een stukje mooier maakt.

 

Aanpak en proces

In het ontwerpproces werken we van grof naar fijn. Allereerst horen we graag wat je wensen ten aanzien van het programma zijn, wat je inspireert en wat je belangrijk vindt. Hiermee gaan we brainstormen en proberen we je te verrassen met een creatief en uniek schetsontwerp. In de stappen daarna werken we het ontwerp verder uit, vragen we de vergunningen aan en zorgen ervoor dat het ontwerp technisch tot in de puntjes wordt uitgewerkt. Omdat we driedimensionaal ontwerpen en tekenen, wordt het ontwerp inzichtelijk en kom je niet voor verrassingen te staan. Vervolgens kunnen we de bouwbegeleiding verzorgen, om controle te houden over het bouwproces en de kwaliteit van het gebouwde eindresultaat.

Het ontwerpproces

Schetsontwerp

In de fase van het schetsontwerp, ook wel ‘voorbereiding’ genoemd, worden in het startgesprek de uitgangspunten, ideeën en wensen besproken. Door als architect veel dóór te vragen, komen we tot verhelderende inzichten en uiteindelijk tot een verrassend, creatief en uniek schetsontwerp voor elke klant. We onderzoeken daarin onder meer de positie van het gebouw op de kavel, zichtlijnen, uitstraling, ligging van ruimtes ten opzichte van elkaar, looproutes enz… Besprekingen lijken meer op brainstormsessies!

Met de schetsen gaan we veelal naar de gemeente voor een vooroverleg, waarin getoetst wordt op bestemmingsplan en welstand.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp, ook wel ‘voorontwerp’ genoemd, vertalen we de schetsen in een driedimensionaal bouwkundig model. In deze fase kijken we onder andere naar de terreinindeling en de materialisatie van het gebouw. Tevens worden grootte, positie en afmetingen van ruimtes en hun onderlinge ligging duidelijk. Ook laten we mogelijke indelingen met meubels zien. We maken tekeningen van gevels, plattegronden en doorsneden, plus realistische impressies van interieur en exterieur. Nu begint het ontwerp tot leven te komen!

In voorbereiding op het definitief ontwerp vragen we offertes op bij samenwerkende adviseurs, zoals de constructeur.

 

Definitief ontwerp

In de definitief ontwerp fase komt vast te staan hoe de indeling van het gebouw en de verschillende ruimten worden en hoe de gevels eruit komen te zien. Daarnaast werken we het ontwerp technisch verder uit. Dankzij de input van de constructeur weten we wat diktes worden van vloeren, wanden en daken. Hoe deze zijn opgebouwd onderzoeken we in het definitief ontwerp. Uiteraard besteden we veel aandacht aan de manier waarop het gebouw zo duurzaam mogelijk gerealiseerd en gebruikt kan worden. 

De gevels, plattegronden en doorsnedes geven al een veel gedetailleerder beeld van hoe het gebouw is opgebouwd dan in de vorige fase.

Omgevingsvergunning

Behalve kleine uitbreidingen zijn de meeste bouwwerken vergunningplichtig. De landelijke en plaatselijke overhedenstellen eisen aan het gebouw. Voor de aanvraag omgevingsvergunning maken we diverse rapporten en toetsen we aan het bouwbesluit. We maken een BENG berekening om de energiezuinigheid en duurzaamheid aan te tonen. Tevens maken we bouwkundige details, waarin knooppunten in het gebouw samen komen. Omdat we in het voorlopig ontwerp stadium al goedkeuring hebben op het gebied van welstand en bestemmingsplan, hebben we daar voor de aanvraag omgevingsvergunning al zekerheid over. 

Een reguliere aanvraag door de gemeente neemt tot 8 weken in beslag. Vervolgens is er een bezwaartermijn van 6 weken, waarna de vergunning definitief is.

Technische uitwerking

De aanvraag omgevingsvergunning is vaak een vrij abstracte fase voor onze opdrachtgevers. In de laatste ontwerpfase voor aanvang van de bouw is er weer volop ruimte voor input. Er moeten materialen worden uitgezocht en definitieve kleuren worden bepaald. Dat betekent dat we samen naar één of meerdere showrooms gaan en dat we monsters van leveranciers en fabrikanten opvragen. Hoe de woning van buiten eruitziet wordt vastgelegd in een kleur- en materiaalstaat en het interieur wordt omschreven in een ruimte afwerkstaat. We maken een lichtplan, een elektraplan en extra details voor de aannemer. 

Op deze manier is er een complete set aan tekeningen en documenten, waardoor de aannemer het volgens de afgesproken specificaties kan bouwen.

Bouwbegeleiding

Onze particuliere opdrachtgevers laten vaak één keer in hun leven hun droomhuis bouwen. Wil je je laten ontzorgen tijdens de bouw of verbouw van je woning, dan kun je de bouwbegeleiding van Archimees inschakelen. Bouwbegeleiding kan zo uitgebreid als je wilt. Zo hebben we voor diverse opdrachtgevers, bijvoorbeeld omdat ze tijdens het bouwproces in het buitenland woonden, de bouwvergaderingen gepland en voorgezeten, de termijnrekeningen van de aannemer gecontroleerd, tekeningen van derden gecontroleerd, alternatieve aanbiedingen door de aannemer beoordeeld en bezoeken gebracht aan de bouw. 

Tenslotte lopen wij mee met de (voor)oplevering, om eventuele opleverpunten goed vast te leggen en erop toe te zien dat deze naar tevredenheid worden aangepakt.

 

 

Vanuit Hengelo, Twente, werkt architectenbureau Archimees aan een breed en uitdagend opdrachtenpakket. Archimees biedt ruimte aan dromen!


Pastoriestraat 53

7555 TE Hengelo


T. +31 (0)6 47518469E. info@archimees.nl