architectenbureau voor kleinschalig wonen en zorg, herbestemming en meer06-47518469
info@archimees.nl

Archimees
Specialisaties
(kleinschalig) wonen en zorg
(kleinschalig) wonen en zorg

Daar is de kamer van mijn moeder, vierde etage, zesde raam van links…Tot voor kort kon je het niet veel beter omschrijven. Maar zo huisvestten we ouderen en anderen die zorg nodig hebben. Gelukkig is kleinschalig wonen voor ouderen, met zorgvoorzieningen, in opkomst. Archimees gelooft in de menselijke maat en een mensvriendelijke omgeving. Een gebouw […]

Herbestemming, combinatie oud en nieuw
Herbestemming, combinatie oud en nieuw

Herbestemming is een uitdagende opgave die steeds meer aan belang wint. Karakteristieke gebouwen uit het verleden, die belangrijk zijn voor de identiteit voor een wijk, dorp of stad, krijgen hiermee een nieuwe invulling. Dat geldt ook voor gebouwen die niet meer aansluiten bij deze moderne tijd. Elk tijdperk denkt de waarheid in pacht te hebben en […]

Bedrijven en particulieren
Bedrijven en particulieren

U heeft bouw- of verbouwplannen, als particulier dan wel bedrijf. Dan wilt u een architect die met u meedenkt, maar ook kritische vragen durft te stellen. Een architect die u ontzorgt, maar wel ruimte laat voor uw inbreng en ideeën. Een architect die eigenwijs genoeg is om onze gezamenlijke ambities te verwezenlijken, maar ook gelooft […]